Catalogue đẹp

Kinh nghiệm khi thiết kế Catalogue đẹp

Kinh nghiệm khi thiết kế Catalogue đẹp Để có một cuốn catalogue không chỉ đẹp mà còn hiệu quả trong quảng bá khi gửi đến khách hàng, bạn không thể bỏ qua các kinh nghiệm sau. Điểm qua các kinh nghiệm thiết kế catalogue đẹp: Thống nhất với khách hàng quy cách sản phẩm catalogue (kích thước, mẫu giấy, gia…