You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng!

Tìm Kiếm

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu chi là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. In phiếu thu, phiếu chi cực kỳ quan trọng, không những phục vụ công tác quản lí thu chi của doanh nghiệp đư..
95.000 đồng
Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)